Reklama
 
Blog | Emil Pokorný

Hledačství.

Hledačství považuji za princip, hledání za nástroj. Konec konců myslím, že hledačství je jedním z mustrů evoluce. Hledá se, kde je nějaký volný výklenek odkud se na nás necení zuby a drápy. Kde se můžeme usídlit a prosperovat, dokud nás někdo či něco silnějšího nevyžene a tak pokračujeme. Podotýkám, že nikomu svůj názor nevnucuji.

Hledání pravdy. Co už na toto téma bylo napsáno! Myslím, že se vždycky do tohoto hledání promítal náš subjekt. Co už jsme slyšeli pravd! Kupodivu, ty hlásané pravdy silným hlasem, mocí podtržené, měly docela tužší život i více stoupenců.  Proč kupodivu? Tuším – viz fašismus, komunismus, náboženský fundamentalismus a další a další. Je zákonité, že tyto režimy tvrdě potlačovaly i potlačují hledačství a hledání.

Demokracie – lidovláda. V řadě ústav je zakotveno, že jedinným nositelem moci je lid a svou moc vykonává cestou svých zvolených zástupců. Dobrá myšlenka i zásada, leč leč…Jde o tyto zástupce. Nechci generalizovat. Jsme  občané s rovnými právy i povinnostmi. Jen někteří z nás jsou občané rovnější. Ti rovní, ne rovnější zástupci, zřejmě mají slabší hlas a třeba ne tak silný žaludek. No a pak jsou tady stranické sekretariáty, že.

Neodsuzuji šmahem všechno a všechny. Jsem občan jako ostatní, pořád hledám a napadá mně při tom řada otázek. Copak asi hledají, jestli hledají?

Reklama

Občan V.K. ?  Jak upevňovat svůj vliv? Jak prosazovat své pravdy? Jak lépe a účiněji využít svou svěřenou moc a na co?

Občan M.T. ? Jak se více vymezit proti V.K.?  Jak více posilovat svou glorifikaci předsednictví ČR v EU? Jak se stát znovu premierem?

Občan J.P. ? Jak prosazovat své ego? Jak vyřídit své protivníky včetně spolustraníků? Jak se zase dostat k vládnutí, třeba i s pomocí mediální "hvězdy"?

Občan M.B. ?  Jak vysvětlit či zatušovat neznalosti své spoluvládkyně? Jak zamezit dalšímu propadu preferencí? Jak a kde najít partnery pro udržení svého vlivu?

Občan V.F. ? Jak vysvětlit pohrobství KSČM po KSČ? Jak vysvětlit, že se tato strana již několikrát omluvila za činnost KSČ a že je stranou jinou? Jak zdůvodnit, že Gottwald nebyl tak zlým a že je hoden úcty a památky?

Občan C.S. ? Jak přesvědčit ostatní mocné, že je nejschopnější pro řízení jakéhokoliv ministerstva či vládního úřadu? Jak zdůvodnit své nezadatelné právo pro získání nějakého baráku? Jak si to vyřídit se svým křesťanským svědomím?

Občan V.H. ? Jak posilovat své arbiterství  téměř na cokoliv? Jak získat další čestné doktoráty? Jak nahrávat glorifikátorství sebe sama i ve světovém měřítku?

Nebudu pokračovat, našli by se další. Nechci při tom pochybovat o  lidských kvalitách zmíněných, nemám dost informací. Třeba jsou. Jen ta zatracená moc a touha po ní i všemu co přináší….

No asi opravdu platí, že máme vládce, jaké si zasloužíme. No a co s tím?

Čekají nás letos dvoje volby. Hledám, komu dát svůj občanský hlas. Hledám, hledám a doufám, že najdu. Ach ten věčný naivní optimismus!

Hledačství, jak doufám, je mezi námi přítomné a tak hledejme. Poměřujme slova a činy současných i budoucích vládců.

Existuje Listina základních práv a svobod, existuje svoboda slova. Hledejme…

Říkám si po přečtení článku, že jsem třeba píchnul do hnízda vosího. Možná, že se ale řekne: Psi štěkají, ale karavana jde dál. Jen si nejsem jistý, jestli chci s touto karavanou táhnout.

Hledejme obyčejnou lidskou slušnost! Hledejme…