Reklama
 
Blog | Emil Pokorný

Proč píši na blog.

   Přiznávám, že jsem se původně nechtěl zúčastnit diskuse, iniciované paní Kateřinou. Reakce na můj poslední článek mě přiměly změnit názor. Myslím, že to byla babza, která přesně popsala bloggerství. Je to něco jako pohyb na kruhové ploše, čím více ke středu, tím vyšší kvalita článků a po obvodě běhají kritici. To docela sedí. 

    Proč jsem tedy začal psát. Asi tak od 5-ti let ,jsem začal číst,(tedy slabikovat) a dosud nepřestal. Je docela běžné, že se čtenář pokusí stát se autorem. Také se mi to stalo. První pokusy kdysi v dávnověku, pár článků v časopisech a dost. No a teď v poslední době jsem jich pár napsal a dal přečíst synovi. Docela mě překvapilo jeho ocenění a že prý ,abych začal psát do blog respektu. Čas byl, nějaký materiál také a tak jsem začal. Problémy s fotkou a co tedy vybrat jako první pokus.

   Prolistoval jsem si před tím pár čísel Respektu, přečetl kodex bloggera a zapochyboval, jestli to a jak píši, se vůbec hodí. No nic, zkusme to. Ejhle, první reakce pozitivní, i jakási karma se objevila. V dalších článcích totéž, včetně kritiky, za kterou je třeba poděkovat. Myslím kritiku, která pomáhá autorovi k lepšímu psaní a já ji považuji za "živou vodu". Jak to bývá, objevila se i kritika pro kritiku, či spíše pro zviditelnění se kritika a tu považuji za "vodu mrtvou".  No nic, řekl jsem si, každý má právo na názor.

   Píši tedy o tom, co jsem viděl, slyšel, zažil i nezažil a jen si domyslel. Pozitivní reakce na mé články mě překvapily. Vysvětluji si to tím, že mé povídání ,i když není docela v souladu se zaměřením Respektu někoho zajímá a pro ty já píši.

Reklama

   K diskuzi k mému poslednímu článku. Objevil se tam MM,(asi pan, jeho psudonym mi nic neříká). Že se mu mé psaní nelíbí tématem, gramatikou či tvaroslovím, je jeho svaté právo. Pustil se do diskuze s JEP, taky pseudonym a z toho jsem zrozpačitěl. Chápu, že anonymita svádí k hrubostem i vulgarizmům, ale přes to… Čeština je přenádherný jazyk a dokáže vyslovit a zavrhnout cokoliv bez hrubostí, viz výkřik jistého režizéra" ..SOUDCE JE OŠKLIVÉ KAČÁTKO!"  Říkám si také, že jazyk je nástrojem komunikace, to i slangový nebo gramaticky nesprávný. Jde o to, aby sdělení bylo pochopeno, jak bylo myšleno,(to je především na vyjadřovací schopnosti autora) a o to tu přeci běží. Domnívám se, podle některých příspěvků pana MM, že češtině rozumí a že mu vyhovuje napravovat chybující autory. Napadá mě, že by našel pole neorané ve verbálních i psaných projevech některých našich politiků.

   Můj názor ,či spíše asi nesplnitelné přání – páni kritici, nikdo vám nebere vaše právo kritiky,neschovávejte se za psudonym a když už, pište bez hrubostí a vulgarizmů. Takže, pokud pro své psaní najdu čtenáře, budu pokračovat, protože se domnívám, že mám stále co říci. Napadá mě ještě úsloví: Psi štěkají, ale karavana jde dál.

  

,